ยกระดับอาชีพและขยายความรู้ของคุณ

โอกาสที่ไม่ควรพลาดสำหรับห้องปฏิบัติการทางคลินิกและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพเพื่อพัฒนาชุดทักษะรับแรงบันดาลใจและยกระดับโปรไฟล์อาชีพของพวกเขาในโลกของการดูแลสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

10-12 กรกฏาคม 2567

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ประชุมวิชาการด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ Medlab Asia 2023

การประชุม Medlab Asia จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 โดยจัดให้มีการประชุมวิชาการสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้และการดูแลที่ยั่งยืน.

Laboratory Management
 16 สิงหาคม 2566
  Medlab Room, H6.C40
CME  6.25 แนน CMTE 4.5 คะแนน

Molecular Diagnostics
  16 สิงหาคม 2566
  Amber 1
CME 6.75  คะแนน CMTE 4.5 คะแนน

New

Hematology
  17 สิงหาคม 2566
  Medlab Room, H6.C40
CME 6.5 คะแนน CMTE 5.5 คะแนน

Clinical Microbiology
 17 สิงหาคม 2566
  Amber 1
CME 6.5 คะแนน CMTE 5.5 คะแนน

Clinical Chemistry
 Friday, 18 August 2023
  Amber 1
CME 6.25 คะแนน CMTE 4 คะแนน

New

Immunology
 Friday, 18 August 2023
  Medlab Room, H6.C40
CME 6.25 คะแนน CMTE 4 คะแนน