มีเดียและการประชาสัมพันธ์

การรับรองสื่อ

ในฐานะผู้จัดงาน เรามุ่งมั่นที่จะอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับงานของเราแก่สื่อมวลชน ซึ่งการเข้างานท่านจะต้องลงทะเบียนและรับบัตร "สื่อมวลชน"

ซึ่งในบางกรณีผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมและขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการรับรองหรือเพิกถอนการรับรอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับผู้แสดงสินค้าและต้องการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัท โปรดส่งที่ [email protected] โดยข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดจะต้องผ่านการตรวจสอบจากทางผู้จัดงาน

โปรดทราบว่าข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดอาจมีการตรวจสอบและข่าวประชาสัมพันธ์ของท่านจะแสดงบนเว็บไซต์ Medlab Asia & Asia Health ทางผู้จัดงานสงวนสิทธิ์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ Medlab Asia & Asia Health เท่านั้น