เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจของคุณถึงแม้สถานการณ์เปลี่ยนไป

ด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ทำให้เราเข้าสู่นิวนอร์มัล พวกเราต้องร่วมมือกันผ่านสถานการณ์นี้ไปให้ได้

Medlab Asia and Asia Health จึงถือได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดที่จะเชื่อมต่ออุตสาหกรรมเครื่องมือทั้งผู้ประกอบการ โรงงาน ตัวแทนจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายและบุคลากรทางการแพทย์เข้าด้วยจากบ้านและออฟฟิศของคุณ

20-22 ตุลาคม 2563

บ้านหรือที่ที่ท่านสะดวก

ทำไมต้องจัดแสดงสินค้า

ประเมิณผลตอบแทนของคุณที่จะได้รับ
ติดตามระดับความสนใจของผู้เข้าเยี่ยมชมงานได้จากการเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อ
เข้าถึงกลุ่มผู้จัดจำหน่าย ผู้ซื้อรายสำคัญ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บุคลากรทางการแพทย์และอื่น ๆ อีกมากมายไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดในโลก


แสดงแบรนด์สินค้าของคุณ
แสดงแบรนด์สินค้าของคุณต่ออุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ทั้งก่อน ระหว่างและหลังงาน

เชื่อมต่อ
ผู้ซื้อ ทั้งผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมและบุคลากรทางการแพทย์ จะทำตารางนัดประชุมได้ตามต้องการเพื่อพูดคุยโต้ตอบ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว


ตืดตามข้อมูลล่าสุด
อัปเดทเทรนด์ในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และนวัตกรรมล่าสุด พร้อมนำหน้าคู่แข่งของคุณ