ยกระดับอาชีพของคุณและเพิ่มเติมความรู้ของคุณ

โอกาสที่ไม่ควรพลาดสำหรับห้องปฏิบัติการทางคลินิกและผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เพื่อพัฒนาชุดทักษะรับแรงบันดาลใจและยกระดับโปรไฟล์อาชีพของพวกเขาในโลกของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

28 -30 ตุลาคม 2020

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี, กรุงเทพฯ

Asia Health งานประชุมวิชาการ

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ Asia Health ได้จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการวินิจฉัยและรักษาโรคที่จะเป็นประโยชน์ต่อทักษะของแพทย์และบริการของสถาบันในการดูแลผู้ป่วย ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ จะยังคงได้รับการอัปเดตล่าสุดจากอุตสาหกรรมผ่านการจัดการโรงพยาบาล การจัดหาการดูแลสุขภาพ, การพยาบาล, อุปกรณ์การแพทย์และการค้าระหว่างประเทศ, การประชุมการถ่ายภาพและการวินิจฉัย

Clinical conferences/ ห้องประชุมวิชาการทางคลีนิค

Radiographers Forum

28 October 2020


Supporting association:

Thai Society of Radiological Technologists


Conference topics:

Practical updates for radiographers, quality assurance in imaging, avoiding artefacts and optimising image acquisitions, radiation protection, ultrasound imaging


Sterilisation and Decontamination

28-29 October 2020


Supporting association:

Central Sterilizing Services Association of Thailand


Conference topics:

APSIC guidelines, Cleaning standards, sterilisation practices and infection control, Logistics of processed items in hospitals


(Conference translation available in Thai)

Emergency Medical Services

28-29 October 2020


Supporting association:

Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University


Conference topics:

Critical care, respirology, rescue and disaster preparedness, epidemic and pandemic preparedness

(Conference translation available in Thai)

Oncology Asia

29-30 October 2020


Supporting association:Conference topics

State of the art radiation therapy, lung oncology, women's oncology, gastroenterology oncologyNursing

29-30 October 2020


Supporting association:

The Nurses Association of Thailand


Conference topics:

2Ps Safety, mobilising personnel safety, experiences and trust towards safety in health care industry
AI in Medical Imaging

29-30 October 2020


Supporting association:

Radiological Society of Thailand


Conference topics:

Al in healthcare, Al development at national scale , Al in radiology department , Al Clinical application: How to start


(Conference conducted in Thai)

Business conferences/ ห้องประชุมวิชาการเชิงธุรกิจ

Hospital Procurement

28 October 2020


Supporting association:

General Comptroller Department, Ministry of Finance


Conference topics:

Public Procurement and Supplies Administration Act, eGP, profitability, improving supply chain & logistics

(Conference conducted in Thai)

Doing business in Thailand - Procurement Regulations

28 October 2020


Supporting association:

General Comptroller Department, Ministry of Finance


Conference topics:

e-bidding, procurement regulations for international companies

International Hospital Management Forum

28-30 October 2020


Supporting association:

Thailand Hospital Administrator Association


Conference topic:

Organisational efficiency, process optimisation, Public-Private Partnership model, healthcare innovations

Medical Devices International Trade

29-30 October 2020


Supporting association:

THAIMED


Conference topics:

healthcare market insights, trade prospects and regulatory affairs for market entry to the Asia Pacific region

(Conference translation available in Thai)